Training Juridisch Groen

Training Juridisch Groen

Wat zijn milieudelicten? Hoe is de wetgeving georganiseerd? Wat zijn mijn bevoegdheden en van welke opsporingsmiddelen kan ik gebruik maken? In de opleiding ‘juridisch groen’ wordt u opgeleid tot een vakgerichte specialist op het gebied van de groene wetgeving. Deze opleiding is geschikt voor handhavers in domein 1 en 2, met een opsporende of signalerende taak gericht op handhaving van groene wetgeving. Tijdens deze tweedaagse opleiding ontwikkelen deelnemers effectieve kennis en vaardigheden op het gebied van groene wet- en regelgeving. Deelnemers worden opgeleid tot vakgerichte specialisten in het doelgericht en daadkrachtig optreden tegen de diverse vormen van problematiek, welke zich afspelen in de natuur en buitengebieden. Van het doen van onderzoek naar dumpingen van (drugs)afval, stroperij en dierenmishandeling tot het optreden tegen significante verstoringen van flora en fauna en het efficiënt toepassen van opsporingsbevoegdheden. Door de praktische en op maat gemaakte inhoud is deze opleiding direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

De training bestaat de volgende onderdelen:

 • Introductie
 • Juridische Grondslag en Bevoegdheden
 • Algemene Wet Bestuursrecht en het Wetboek van Strafvordering
 • Wet economische delicten
 • Dumpingen van afval en drugsafval
 • Natuurbeheer in de nieuwe Omgevingswet
 • Dierenmishandeling en verwaarlozing
 • Visserijwet 1963
 • Handhaven op Vuurwerk
 • Registreren en Dossiervorming
 • Afsluiting door eindopdracht