Senior/Coördinator BOA

Senior/Coördinator BOA

De operationeel leidinggevende BOA is bij steeds meer gemeenten de spil in de dagelijkse aansturing van BOA’s op straat, zodat de handhavingstaak wordt uitgevoerd. De Senior/Coördinator BOA is een aanspreekpunt voor de BOA’s en daarnaast voor de teamleider of manager. Er wordt operationeel gestuurd op de taken aan de hand van de beschikbare informatie, maar er worden ook praktische zaken geregeld die in de dagelijkse praktijk naar voren komt. Omdat de Senior/Coördinator BOA als professional een belangrijke functie bekleed moet deze ook zijn opgewassen tegen de dagelijkse praktijk van operationeel leidinggeven. Daarom stellen we tijdens deze opleiding de professional centraal en kijken we met name naar zijn/haar persoonlijk vakmanschap. Dit is de rode draad voor de opleiding en komt in elke trainingsdag of praktijkopdracht terug.

De modules die we in willekeurige volgorde doorlopen tijdens de zes trainingsdagen, worden direct in de praktijk gebracht door diverse praktijkgerichte werk- opdrachten en een eindopdracht. Deze eindopdracht wordt beoordeeld door middel van een persoonlijk praktijkexamen. De benodigde theorie vanuit de praktijkdagen worden aangeboden in een online trainingsmodule.