Rijtraining gebruik STOP transparant

Rijtraining gebruik STOP transparant

BOA’s en toezichthouders mogen op hun dienstvoertuig een stoptransparant bevestigd hebben en gebruiken. Wanneer vanuit een dienstvoertuig doormiddel van een stoptransparant een stopteken wordt gegeven aan de bestuurder van een ander voertuig is dat feitelijk een vordering tot stilhouden. De BOA is ingevolge de Regelingstilhoudingsvordering toezichthouders verplicht in zo’n geval een stoptransparant te gebruiken, waarop de aanduiding STOP in rode letters wordt verlicht. Daarbij mag de dienst worden vermeld waarbij de BOA werkzaam is, bijvoorbeeld STOP BOA, STOP TOEZICHT of STOP HANDHAVING. Om veilig, verantwoord en volgens de regels gebruik te maken van een stoptransparant is het raadzaam om BOA's en toezichthouders een training te laten volgen. De student leert tijdens deze training op praktische wijze diverse aspecten van het rijden met en het gebruik van een stoptransparant.

Inhoud van de opleiding

  • Wetskennis;
  • Voertuigen laten volgen en staande houden d.m.v stoptransparant
  • Plaatsbepaling & positionering voertuig binnen en buiten de bebouwde kom
  • Gebruik (voertuig) verlichting
  • Communicatie
  • Voertuig benadering
  • Casuïstiek
  • Creëren veilige werkomgeving