Explosieven herkenning

IED awareness

Als Toezichthouder of Handhaver kan het voorkomen dat je geconfronteerd wordt met een verdachte situatie waarbij (mogelijk) sprake is van explosieven. Hoe handel je in situaties waarbij je door omstanders gewezen wordt op een 'verdacht object"? Tijdens de cursus Explosieven herkenning leer je het nodige over zowel conventionele als ook geïmproviseerde explosieven. Hoe werken explosieven? Wie moet ik waarschuwen en welke veiligheidsmaatregelen ter plaatse kan ik als eerste nemen? Deze training geeft inzicht om doelmatig en efficiënt te kunnen handelen bij incidenten met (mogelijk) explosieven. Welke procedures moet je volgen en hoe kun je ondersteuning bieden aan hulpverlenende instanties.

Inhoud van de opleiding

  • Welke soorten explosies kennen we;
  • Wat zijn Geïmproviseerde Explosieven (IED’s) en met welk doel worden ze gemaakt;
  • Hoe herken ik een IED;
  • Waar kun je IED’s aantreffen; Hoe is een IED opgebouwd;
  • Ontstekingsmiddelen;
  • Wijze van activeren;
  • Procedure aantreffen explosieven / verdacht object;
  • Hoe voer ik veilig en efficiënt een verkenning uit na een melding;
  • Welke eerste beschermende maatregelen kan ik treffen bij een incident;
  • Welke gegevens hebben de de hulpdiensten van mij nodig na het aantreffen van een (mogelijk) IED;