S.C.A.R.T.

Special Camouflage And Rural Tactics

De SCART-opleiding is bedoeld om -met name- de groene BOA in staat te stellen om de verschillende wijzen van opgaan in de omgeving bewust toe te passen. Hij/zij is in staat om onopvallend te signaleren al dan niet met gebruik van hulpmiddelen zoals wildcamera, warmtebeeldcamera of nachtzichtapparatuur. Tevens kan hij/zij voor zichzelf en collega’s doeltreffend voorbereidingen treffen en/of handelingen verrichten voorafgaand aan het waarnemen/signaleren . Dit wordt in vaktermen ook wel “Urban and Woodland Camouflage” genoemd en zorgt ervoor dat men in staat is de kans op ontdekking zo klein als mogelijk te maken. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid van de werknemers tijdens het benaderen en positioneren ten opzichte van de waargenomen activiteiten. De opleiding wordt verzorgt door bevoegde instructeurs met een zeer ruime operationele (uitzend) ervaring binnen specialistische Defensie eenheden. Uiteraard wordt alle kennis ook in praktijk gebracht tijdens deze opleiding