Proactief handhaven

Proactief handhaven

De spottersopleiding is bedoeld om de medewerker in staat te stellen om personen of groepen personen te scannen. De medewerker is in staat om afwijkend gedrag te signaleren. Hij/zij kan in een vroeg stadium voorbereidingshandelingen waarnemen en in de benadering van personen, door het toepassen van de juiste interviewtechniek, overtredingen, misdrijven of terroristische activiteiten vaststellen. De medewerker is zich daarnaast bewust van de werking van mentale tools en het effect hiervan tijdens het benaderen van personen. Tevens wordt er aandacht besteed aan het veilig benaderen en positioneren van de medewerker ten opzichte van een aan te spreken persoon.

Inhoud van de opleiding

  • werking van de waarneming
  • norm (wat is normaal gedrag)
  • verdachte indicatoren
  • het maken van een koppeling naar een modus operandi
  • toepassen van de juiste interviewtechnieken teneinde intenties inzichtelijk te maken
  • mentale tools ; aandachtstijlen, aandachtcirkels, werking van de breinen, gedachtecontrole
  • micro expressies