Coordinator Toezicht en Handhaving

Coordinator Toezicht en Handhaving

Er wordt veel van jou als handhaver verwacht: je moet aan ‘de voorkant van het probleem’ komen, informatiegericht handhaven, partners en burgers betrekken in het handhaven, je moet plannen van aanpak maken. En dat is nog maar een fractie van wat een handhaver eigenlijk allemaal zou moeten kunnen! De steeds veranderende samenleving vraagt namelijk niet alleen veel van de politie, maar in toenemende mate ook van de handhaver. De relatie met de politie wordt gelijkwaardiger en er zal steeds meer samen opgetrokken (moeten) worden. De rol en taakinhoud van de handhaver wordt hierdoor gaandeweg groter en complexer. Dit vergt een ander opleidingsniveau. Je werkervaring bracht je inmiddels natuurlijk verder, maar als opstap naar de volgende fase in jouw loopbaan is deelnemen aan de opleiding Coördinator Toezicht en Handhaving absoluut een slimme keuze.

We versterken je vakmanschap door aandacht te besteden aan het analyseren van problemen, het maken van actieplannen en het zoeken naar samenwerking met andere partijen. Complexe problemen als adresfraude, mensenhandel en ondermijning vragen om verdieping van het handhavingsvak en een verbreding van het aantal spelers op dat veld. Er is meer en meer behoefte aan medewerkers die, dicht op de uitvoering en de praktijk, handhavers kunnen coachen en de dagelijkse uitvoering kunnen coördineren. Daar wordt in deze opleiding dan ook ruim aandacht aan besteed. De opleiding bestaat uit de hieronder genoemde onderdelen.

Vier modulen met in totaal dertien dagen contactonderwijs

  • Module 1 De netwerk- en risicosamenleving (drie dagen)
  • Module 2 Probleemgericht handhaven (drie dagen)
  • Module 3 Ondermijning en informatiegestuurde handhaving (drie dagen)
  • Module 4 Coachen en coördineren (vier dagen)
  • Vier actualiteitencolleges Jeugd Ondermijning Veilige publieke taken Sociale media

De doorlooptijd is achttien maanden*, met gemiddeld een lesdag per maand. De totale studiebelasting is 430 uur; gemiddeld dus 6 uur per week.

Wat levert het op?

Het diploma ‘Coördinator Toezicht en Handhaving’, ingeschaald op NLQF/EQF niveau 4! Dit diploma staat voor een flink aantal zaken waarvan we hieronder een selectie weergeven. Je kunt onder andere:

  • maatschappelijke ontwikkelingen duiden en vertalen naar de rol van de handhaving
  • een plan van aanpak maken voor leefbaarheids- en veiligheidsproblematiek in de wijk • probleem- en informatiegericht werken, samen met of door inschakeling van partners
  • een krachtenveldanalyse maken om in bestuurlijk, ambtelijk en politiek krachtenveld goed te kunnen handelen.
  • je collega’s efficiënt aansturen en coachen en je kunt de dienst coördineren.

De NLQF/EQF-inschaling is nationaal en internationaal vergelijkbaar met andere op niveau 4 ingeschaalde opleidingen en is in Nederland zelfs de enige opleiding voor boa’s op dit niveau.