DE BOA DAG 2024

Locatie

PROCentrum
De Waal 5
5684 PH Best

Wanneer

Wegens organisatorische omstandigheden in 2025. De exacte datum volgt z.s.m.

Prijs

€ 50,00

BOA ACP leden € 35,00

Het programma 2025

Het mooie maar ook pittige vak van handhaver is volop in ontwikkeling. De mensen hebben steeds kortere lontjes, ondermijning is een hot item, en er lopen meer mensen op straat met verward gedrag. En hoe staat met jouw kennis over CTER? En wat weet jij over mentale en morele weerbaarheid?
Op de BOA Dag, een initiatief van de BOA Academie, sta jij als handhaver en jouw vak centraal.

Stel je eigen BOA-dag samen?

We zijn druk bezig met het programma.

Bij het inschrijven kun je voor 3 workshops kiezen. Binnenkort opent de inschrijving!

09.30 – Binnenkomst en welkomstwoord R. Gerrits, voorzitter vakbond BOA ACP

10.00 – Jouw gekozen workshop #1
11.00 – Pauze
11.30 – Jouw gekozen workshop #2
12.30 – Lunch
13.30 – Jouw gekozen workshop #3
14.30 – Pauze
14.45 – Spreker (deze houden we nog even geheim)
15.15 – Plenaire afsluiting
15.30 – Einde BOA dag

Welke workshops zijn er?

Jouw portofoon is een lifeline en daarom is het van groot belang te weten hoe jouw portofoon werkt, welke nieuwe ontwikkelingen er zijn op het gebied van portofonie en welke accessoires jij kan gebruiken om je werk optimaal te kunnen uitvoeren. Deze workshop wordt verzorgd door Sebas van Dam van Abiom, de leverancier van Sepura.

Bij handhaving en toezicht in buitengebieden heb je andere vaardigheden nodig.
Zo ook het rijden in een 4 x 4 voertuig. Stap in samen met een ervaren instructeur en ervaar zelf wat er allemaal bij komt kijken!

Door het vervallen van de Wet natuurbescherming is het juridische landschap van milieubescherming per 1 januari 2024 ingrijpend veranderd. Leer effectief op te treden tegen illegale dumpingen, stroperij en verstoringen van flora en fauna. Dankzij een praktijkgerichte aanpak kan de in deze training opgedane kennis direct worden toegepast in de dagelijkse praktijk.

Niets is zo spannend en lastig als het gesprek aangaan over jouw eigen ontwikkeling en prestaties. Logisch, het komt heel dichtbij! Des te opvallender hoezeer deze gesprekken een hoog gehalte aan ‘algemene’ opmerkingen bevatten. Veel wijzer wordt je er vaak niet van.

Hoe kun je dat zelf doorbreken? Door een andere voorbereiding kun je in hoge mate sturing geven aan deze gesprekken en er voor jezelf veel meer uithalen. Met als neveneffect dat nietszeggende, algemene opmerkingen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Tijdens je werk kom je vaker in aanraking met CTER dan je waarschijnlijk weet. Waar moet je dan op letten? Hoe leg ik bepaalde informatie vast en waar kan ik bepaalde zaken kwijt?
Samen met het Instituut voor Veiligheid laten we je kennismaken met onze cursus speciaal op maat gemaakt voor jouw werk!

Een interactieve workshop die je wegwijs maakt met het werken met de WPG in de dagelijkse praktijk.

Eigenlijk heb je als handhaver een onvoorspelbaar beroep. Op het moment dat je een voertuig controleert weet je totaal niet wie je aanspreekt, ondanks dat je het kenteken hebt nagetrokken. Deze workshop richt zich op het veilig en effectief benaderen en controleren van voertuigen door handhavers. Het doel is om handhavers voor te bereiden op onvoorspelbare situaties en hen de vaardigheden en kennis bij te brengen om op een veilige en juiste wijze te handelen. Daarom is het veilig benaderen, op een juiste wijze je positioneren en de betrokkene/verdachte “verrassen” een belangrijk aspect bij het controleren van een voertuig. Mocht dan blijken dat de verdachte uiteindelijk aangehouden moet worden en het feit is boei waardig, is het zaak dat je dit op een veilige en juiste wijze doet. Ook als de verdachte niet mee wil werken (RTGB vaardigheden toegepast in de praktijk).

In deze interactieve workshop, komen al deze aspecten aanbod.

Sinds 2011 bestaan er nationale cijfers over het aantal keren dat we een melding krijgen over een verward persoon. Dat aantal is de afgelopen jaren bijna verdubbeld.

Die cijfers zijn niet te zien in de cijfers van ggz-instellingen.

“De vraag is of er bij die meldingen van verwarde personen wel altijd sprake is van een psychiatrische crisis. Het kan ook om ander afwijkend (door ons) onbegrepen gedrag gaan.”

Aan de hand van ingebrachte ervaringen / casuïstiek door de deelnemers wordt uitleg gegeven over psychiatrische stoornissen en praktische tips hoe daarmee in de praktijk om te gaan. Heeft het bijvoorbeeld ook voordelen om (door ons) onbegrepen gedrag te vertonen? Vraag verduidelijking, vraag door, hoe onwennig en soms ongemakkelijk dit ook mag voelen.

Dierenmishandeling, wat kun je ermee? Dat vertelt Michel Abee. Hij is dierenarts en vrijwillig BOA in domein II. Hij bespreekt de strafbare feiten en geeft tips & tricks voor je processen-verbaal. Of je in domein I of II werkt maakt voor de workshop niet uit. Het verhaal is interessant voor beide domeinen.

Doe mee en bindt zelf de strijd aan tegen dierenmishandeling!

We weten dat een topcoach het beste uit mensen weet te halen. Sporters, managers en ondernemers lijken het onmogelijke soms waar te maken; dankzij een performance coach die hen helpt beperkende patronen te doorbreken. Wat nu als jij kan leren zelf een fantastische coach voor jezelf te worden?

Hoe wil je dat je leven eruitziet? En wat houdt je nu tegen?

Door middel van zelfcoaching leer je op te sporen wat je nu tegenhoudt en dit op te lossen.

Het aanleren van deze technieken is gek genoeg helemaal niet moeilijk en zelfs vrij snel uitgelegd. Het toepassen in het dagelijkse leven vergt veel oefening, maar vaak is al binnen korte tijd resultaat merkbaar. Bij veel mensen al na een aantal minuten.

Naarmate je blijft oefenen zal het resultaat steeds tastbaarder worden. Het is alsof je door een andere lens het leven bekijkt. Niet langer sta je machteloos terwijl het leven om je heen gebeurt, je leert in je macht te staan en krijgt meer grip op je eigen welzijn

Kun jij in jouw team alles Bespreken, Aanspreken en Uitspreken? Een veilig en inclusief team draagt bij aan de (mentale) fitheid en duurzame inzetbaarheid van de medewerker alsook het team.

Deze vorm gaan we samen toepassen in deze actieve workshop.

Want wat is een gewenste ethisch werkklimaat, waarin ruimte is om te reflecteren, jezelf te zijn, een eigen oordeel te vormen in lijn met de normen en waarden, elkaar vragen te stellen en lastige situaties, dilemma’s en integriteitsrisico’s in het eigen werk onderling te bespreken?

Kortom, een cultuur van uitspreken, bespreken en aanspreken.

Onderwijs met behulp van extended reality. Digitaal leren in een virtuele, interactieve omgeving in game-like gesimuleerde situaties. De wereld is er hard aan toe. Onderwijsinstellingen willen wel, maar de VR-bril blijft in de meeste gevallen in de kast liggen. Het ontbreekt aan structurele implementatie in het onderwijs. Landstede MBO in Harderwijk ontwikkelde in samenwerking met onder andere software- en contentontwikkelingsbedrijf Provrex een XR-onderwijsprogramma voor de veiligheidsopleidingen.

Onze partners

Het Instituut voor Veiligheid, een initiatief van de vakbonden NPB EN ACP heeft de BOA ACADEMIE opgericht. De BOA ACADEMIE biedt, in samenwerking met Next HRM. PROCentrum, Boatrainer en RadarVertige, workshops en opleidingen aan die de vakbekwaamheid van de handhavers vergroten. Zo is ook het idee ontstaan om jaarlijks een BOA-dag te organiseren waarbij het vak en de handhavers centraal staan.