BOA Academie

Rijopleiding Arrestantenvervoer Justitie

Algemeen 

De rijopleiding arrestantenvervoer is ontwikkeld voor BOA’s van justitie en/of gemeentes die beroepshalve belast zijn met het vervoer van arrestanten. De nadruk tijdens de cursus ligt op het vervoersaspect in de ruimste zin van het woord en de verantwoording welke dit met zich meebrengt voor bestuurder en werkgever. 

Deze opleiding is gebaseerd op de leerdoelen van de de Rijopleiding Initieel (ROI). Voor de opleiding arrestantenvervoer is het zogenaamde ‘geleidend’ vervoer uit het rijvaardigheidsonderricht van de ambulance sector geïmplementeerd. 

De nadruk hierbij ligt op ‘comfortabel’ rijden en het rollend houden van het voertuig waardoor de overlast of het risico voor de inzittenden tot een minimum beperkt wordt. Bijkomend, maar beslist relevant, voordeel van deze rijtechniek heeft betrekking op het veiligheidsaspect; een voertuig in beweging is immers minder kwetsbaar dan een stilstaand object. 

Inhoud van de opleiding 

 • Wetskennis;
 • Preventief voertuig onderhoud;
 • Rapportage bij ingebruikname voertuig;
 • Rapportage overdracht voertuig;
 • Voertuigbediening en voertuigbeheersing;
 • Voorbeeldfunctie rijden met herkenbaar voertuig;
 • Basis begrippen verkeersinzicht , taal van de weg en kijktechnieken;
 • Basis principes surveillance technieken;
 • Keren, achteruitrijden en parkeren;
 • Snelheid, remweg en stopafstand;
 • Basis vaardigheden inhaaltechnieken;
 • Basis principes rijden binnen en buiten de bebouwde kom;
 • Rijden bij duisternis.
 • Rijden met vrijstelling
 • Rijden met optische en geluidssignalen (optioneel)*
 • Rijden bij duisternis
 • rijden tijdens verzwarende omstandigheden (duurbelasting)

Doelgroep 

BOA’s werkzaam bij justitie en/of gemeenten die beroepshalve belast zijn met het vervoer van arrestanten.

Vooropleiding 

Voor deelname aan de rijopleiding arrestantenvervoer moet de student in bezit zijn van:

 • Rijbewijs B
 • Aanstelling als BOA t.b.v Justitie of gemeente

Opleidingsduur en aantal deelnemers 

Opleidingsduur : 24 uur (inclusief avondbelasting)*
Maximum aantal deelnemers:  2 per instructeur 

*Studenten die kiezen voor de module ‘rijden met optische en geluidssignalen’, volgen 8 extra opleidingsuren. De totale studiebelasting komt daarmee op 32 uur. Daarmee sluit de rijopleiding arrestantenvervoer aan bij de leerdoelen van de “Rijopleiding Initieel” (ROI) zoals ook aan politie functionarissen wordt gegeven.