BOA Academie

Leidinggevende BOA/HTV Module 3: Praktisch handhaven in de praktijk

De opleiding leidinggevende BOA/HTV is een onderdeel van de erkende opleiding  Leidinggevende TAP (Team/Afdeling/Project) op mbo 4 niveau. Vanaf medio maart 2022 zal  VBOT de erkende mbo 4 opleiding gaan aanbieden. Tot die tijd worden de vakinhoudelijke  modules modulair aangeboden.  

De opleiding leidinggevende BOA/HTV bestaat uit 3 modules: Personeelsbeleid theorie, Leidinggeven theorie en Praktisch handhaven in de praktijk.  

Wanneer je de modules met een 6 of hoger hebt afgerond, geeft dit een mogelijkheid tot  vrijstelling voor de mbo 4 opleiding Leidinggevende Team/Afdeling/Project.

Module 3: Praktisch handhaven in de praktijk 

In de praktijk van alledag is een leidinggevende van de afdeling Handhaving een spil tussen  het management, de veiligheidspartners, bewoners en andere belanghebbenden in de wijk  en de uitvoerende medewerkers van de afdeling Handhaving. Van jou mag worden  verwacht dat je met al de belangen die spelen op de juiste momenten met de juiste  oplossingen komt voor alle spelers om je heen. 

Jij bent degene die de situatie op straat kent, hoe de wijk eruitziet en waar de  zwaartepunten liggen. Jouw netwerkkaart is ‘up-to-date’ en je onderhoudt deze, waardoor  er vanuit jouw afdeling in de wijk goede contacten zijn. Je kan vanuit veiligheidstheorieën en  beleid draagvlak creëren en een vertaling maken naar praktische uitvoering. 

Je weet je waar je op moet sturen om de veiligheid in jouw wijk te verbeteren. Je weet  welke partners er zijn, welke je nodig hebt en hoe je die partners in beweging kan krijgen. 

In de module ‘praktisch leidinggeven in het blauw’ gaan we je handvatten geven die je kunt  gebruiken in de dynamische wereld van de veiligheid en de handhaving daarvan. Je leert  objectief te kijken naar de wijk waarin je werkt en wat daar gebeurt. Je leert beleid te  vertalen naar draagvlak op de werkvloer en uiteindelijk het uitvoeren daarvan. Je leert te  werken met een netwerkkaart en hoe je die kan opzetten en onderhouden. We laten je  kennis maken met een aantal belangrijke theorieën over subjectieve en objectieve  veiligheidsbeleving, waarmee je een belangrijke tool hebt om de veiligheidsbeleving in jouw  wijk te sturen. We leren hoe je met het krachtenveld van de verschillende partijen en hun  wensen kan omgaan. 

Inhoud module Praktisch leidinggeven in het blauw. 

  1. Hoe ziet jouw wijk eruit en wat zijn de ontwikkelingen in de wijk 
  2. Veiligheidstheorieën en toepassing daarvan in de praktijk  
  3. Het (laten) sturen van veiligheidsbeleving  
  4. Praktisch leidinggeven aan handhavers 
  5. Hoe gedraag ik mij in het krachtenveld van partijen en kan ik ze ook sturen? 6. Vertaling van beleid naar draagvlak en praktische uitvoering 

Duur van de module: 

6 dagen