BOA Academie

Leidinggevende BOA/HTV Module 2: Leidinggeven theorie

De opleiding leidinggevende BOA/HTV is een onderdeel van de erkende opleiding  Leidinggevende TAP (Team/Afdeling/Project) op mbo 4 niveau. Vanaf medio maart 2022 zal  VBOT de erkende mbo 4 opleiding gaan aanbieden. Tot die tijd worden de vakinhoudelijke  modules modulair aangeboden.  

De opleiding leidinggevende BOA/HTV bestaat uit 3 modules: Personeelsbeleid theorie, Leidinggeven theorie en Praktisch handhaven in de praktijk. 

Wanneer je de modules met een 6 of hoger hebt afgerond, geeft dit een mogelijkheid tot  vrijstelling voor de mbo 4 opleiding Leidinggevende Team/Afdeling/Project.

Module 2: Leidinggeven theorie 

Doel en samenvatting 

Als (aankomend)leidinggevende/manager ga je leiding geven aan een team. Een team  bestaat uit verschillende personen met verschillende karakters. Hoe ga je leidinggeven? Niet  iedereen heeft behoefte aan dezelfde manier van leidinggeven. Hoe kun je er toch voor  zorgen dat iedereen wel de juiste leiding krijgt? Wat is jouw stijl als leidinggevende? Hoe  kun je mensen positief beïnvloeden, hoe je ga je om met communicatie binnen jouw team?  Na het afronden van deze module heb je inzicht in de verschillende leiderschapsstijlen en  weet je wat jouw leiderschapsstijl is. Je leert een groep te sturen, om te gaan met  verschillende gedragingen van medewerkers en weet hoe je medewerkers op verschillende  manieren kunt coachen. 

Inhoud module leidinggeven 

Deze module is onderverdeeld in 6 onderdelen: 

  1. Organisatie en planning 
  2. Leiderschap 
  3. Communicatie 
  4. Operationeel leidinggeven 
  5. Samenwerken 
  6. projectmanagement 

deze module wordt afgerond met een ESS-examen 

Duur van de module: 

3 lesdagen (online)klassikaal