BOA Academie

Leidinggevende BOA/HTV Module 1: Personeelsbeleid theorie

De opleiding leidinggevende BOA/HTV is een onderdeel van de erkende opleiding  Leidinggevende TAP (Team/Afdeling/Project) op mbo 4 niveau. Vanaf medio maart 2022 zal  VBOT de erkende mbo 4 opleiding gaan aanbieden. Tot die tijd worden de vakinhoudelijke  modules modulair aangeboden.  

De opleiding leidinggevende BOA/HTV bestaat uit 3 modules: Personeelsbeleid theorie, Leidinggeven theorie en Praktisch handhaven in de praktijk. 

Wanneer je de modules met een 6 of hoger hebt afgerond, geeft dit een mogelijkheid tot  vrijstelling voor de mbo 4 opleiding Leidinggevende Team/Afdeling/Project.

Module 1: Personeelsbeleid theorie

Doel en samenvatting 

Als (aankomend)leidinggevende speel jij een belangrijke rol in de HRM-cyclus. Maar wat is  jouw rol in deze cyclus eigenlijk? Als (aankomend)leidinggevende krijg je inzicht in de  verschillende HRM managementniveaus, hoe ga je een personeelsplanning maken voor de  kort, middellange en lange termijn. Je krijgt antwoord op de vragen;  

Wat is personeelsbeleid en wat zijn jouw taken als leidinggevende op dit gebied? Hoe kun je  nieuwe medewerkers vinden? Hoe voer je ontwikkelingsgesprekken met medewerkers, hoe  voorkom je ziekteverzuim. Als er sprake is van ziekteverzuim, welke regels zijn er dan en hoe  ga je hiermee om? Wat als een werknemer niet functioneert zoals je zou willen, hoe voer je  een slechtnieuwsgesprek? 

Na het afronden van deze module ben je in staat om advies te geven over  personeelsbehoefte, over werving en selectie van medewerkers en bij het begeleiden ten  aanzien van het functioneren en beoordelen van medewerkers. 

Inhoud module personeelsbeleid 

Deze module is onderverdeeld in 6 onderdelen; 

  1. Personeelsbeleid en HRM 
  2. Instroom: werving en selectie 
  3. Functioneren en beoordelen 
  4. Doorstroom: opleiden en ontwikkelen 
  5. Ziekte en verzuim 
  6. Uitstroom: beëindiging arbeidsovereenkomst 

Deze module wordt afgerond met een ESS- examen.  

Duur van de module: 

3 lesdagen (online)klassikaal