BOA Academie

Basis Rijopleiding BOA III (BRB III) Vrijstellingen & OGS

Algemeen 

Deze opleiding sluit aan bij de BRB II (surveilleren en staande houden) en is geschikt voor de BOA en/of handhaver die beroepshalve surveilleert met een dienstvoertuig en daarbij gebruik mag maken van een aantal vrijstellingen krachtens de Wegenverkeersweg 1994. Optioneel bestaat daarbij de mogelijkheid om de student te leren rijden met optische en geluidssignalen, vermits daartoe vanuit de opdrachtgever een wettelijke basis aanwezig is. 

Rijden met vrijstelling is een bijzonder ‘recht’ dat aan BOA’s en/of handhavers toegewezen kan worden zodat zij hun werk efficiënter en/of veiliger uit kunnen voeren. Wanneer er sprake is van een dringende taak, kan het zelfs voorkomen dat de bestuurder gebruik mag maken van optische en geluidssignalen (OGS). Het rijden met vrijstelling, en in het bijzonder rijden met OGS, brengt een bijzondere verantwoording met zich mee voor zowel de bestuurder als ook de werkgever. Er wordt immers inbreuk gemaakt op de rechten en de vrijheid van overige verkeersdeelnemers. De risico’s die dit met zich meebrengt vereisen een gedegen rijopleiding waarbij de bestuurder leert om in de meest uiteenlopende verkeersomstandigheden vlot, veilig en verantwoord zijn voertuig te besturen. Tijdens de rijopleiding wordt de student bewust gemaakt van de veiligheidsrisico’s en gaan we in op zowel de civiel- als ook strafrechtelijke aansprakelijkheid waarmee hij/zij als bestuurder geconfronteerd wordt zodra je betrokken raakt bij een aanrijding met het dienstvoertuig. 

Inhoud van de opleiding 

 • Wetskennis;
 • Preventief voertuig onderhoud;
 • Rapportage bij ingebruikname voertuig;
 • Rapportage overdracht voertuig;
 • Operationeel rijden: herhaling en verdieping van leerdoelen BRB I en BRB II
 • Voorbeeldfunctie rijden met herkenbaar voertuig;
 • Rijden met vrijstelling
 • Rijden met optische en geluidssignalen (optioneel)*: Rijden bij duisternis, rijden tijdens verzwarende omstandigheden (duurbelasting)

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor BOA’s in domein I, II, IV en VI en/of Toezichthouders

Vooropleiding
Voor deelname aan de rijopleiding BRB III moet de student in bezit zijn van: 

 • Rijbewijs B
 • Voltooide Basis Rijopleiding BOA II of EVC
 • Aanstelling als BOA en/of toezichthouder

Opleidingsduur en aantal deelnemers
Opleidingsduur : 8 uur*
Maximum aantal deelnemers: 2 per instructeur 

*Studenten die kiezen voor de module ‘rijden met optische en geluidssignalen’, volgen 4 extra opleidingsuren. De totale studiebelasting komt daarmee op 12 uur. Daarmee sluit de BRB III aan bij de leerdoelen van de “Rijopleiding Initieel” (ROI) zoals ook aan politie functionarissen wordt gegeven.